NAKKEN KJØLESERVICE A/S
Informasjon
Service bestilling
Som kunde hos Nakken Kjøleservice A/S kan De bestille time til service direkte fra denne web side.  Nakken Kjøleservice A/S forbeholder sig retten til at komme med forslag til andre tider,hvis booket tid ikke passer.  Ønsker De at bestille tid til service klikk her.

Hvordan foregår online service time bestilling?

Når de utfyller skjemaet på denne web side,  sendes informasjonen umiddelbart til vår mobiltelefon.  Samtidig registreres deres henvendelse automatisk i våres web database så vi kan følge Deres bestilling. For ytterlig informasjon om hvordan vi håndtere opplysninger fra våre kunder, henviser vi til vår erklæring.
Veiledning til bruk av service skjema
Kjære kunde. Når De bestiller service time, kommer De til et skjema som inneholder 9 felter. Vi vil beskrive betydningen av disse feltene her.

1          Firma
            Her skriver de firmanavnet Deres.
2          Kontakt person
            Her skriver de navnet Deres.
3          Telefon
            Her skriver De telefonnummer som vi kan kontakte Dem  på.
4          Registrerings nr.
            Her skriver De registrerings nummeret på den enheten som
            skal ha service.
5          Kjøleaggregat type
            Her skriver De typen på  din kjølemaskin, hvis De er
            usikker kan De la dette felt stå tomt
6          Adresse for service
            Her skriver De adressen hvor kjølemaskinen er.
7          feil beskrivelse
            Her kan De beskrive hvis det er noen feil på Deres kjølemaskin.
8          Dato for reparasjon.
            Her angir De klokke slet og dato for reparasjonen. f.eks.
            Torsdag den 1 januar klokken 12 skrives slik  12:00 01/01/05
9          Email
            Her skriver De deres email adresse
      
            Alle feltene som er merket med * skal utfylles
Powerd by Weitling Info